219 – Naruto Shippuuden – Hatake Kakashi, o Hokage
 
Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade