88 - Naruto Shippuden - Elemento Vento, Rasen-Shuriken!
 
Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade