142 – Naruto Shippuuden – Batalha em Unraikyo
 
Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade